Ledige ingeniør- og tekniske stillinger

2 Ledige stillinger

Søk jobb via kategori

Architecture
Automation
Construction
Electronics
Elkraft
Forskning
HMS
IT-stillinger
Industri og prosess
Ingeniør og sivilingeniør
Kjemi
Kommunal forvaltning
Landmåler/oppmålingsingeniør
Ledelse
Marin
Maskin
Miljø og klima
Offshore
Olje og gass
Prosjektledelse
Salg
Samfunns-/arealplanlegger
Utdanning
Vann og avløp
Ledige stillinger


Ledig vikariat som arealplanlegger

Sirdal Kommune

Det er for snarlig tiltredelse ledig vikariat for 1 år i 100 % stilling som arealplanlegger i Sirdal kommune. Stillingen...

Vest-Agder  |   Full-time  |  Samfunns-/arealplanlegger, Ingeniør og sivilingeniør

Stipendiatstilling innenfor innovasjon og regional næringsomstilling

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |   Full-time  |  Forskning