Ledige ingeniør- og tekniske stillinger

2 Ledige stillinger

Søk jobb via kategori

Architecture
Automation
Construction
Electronics
Elkraft
Forskning
HMS
IT-stillinger
Industri og prosess
Ingeniør og sivilingeniør
Kjemi
Kommunal forvaltning
Landmåler/oppmålingsingeniør
Ledelse
Marin
Maskin
Miljø og klima
Offshore
Olje og gass
Prosjektledelse
Salg
Samfunns-/arealplanlegger
Utdanning
Vann og avløp
Ledige stillinger


Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i datafag - prosjektstilling Førde, 1 år

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet søkjer førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor...

Hordaland  |   Full-time  |  Utdanning, Ingeniør og sivilingeniør

Høgskolen på vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Applications are invited for a full-time, permanent professorship in sensor networks and cyber-physical system at the...

Hordaland  |   Full-time  |  Ingeniør og sivilingeniør