Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon

Hjemmeside : www.forsvaret.no


Forsvarets logistikkorganisasjon understøtter og drifter Forsvarets materiell

Base: lokalisert i alle forsvarsgrener ved baser i hele Norge.

Oppgaver: Rundt 60 prosent av Forsvarsbudsjettet brukes til å anskaffe og vedlikeholde materiell. Forsvarets logistikkorganisasjon understøtter og drifter dette materiellet. Det betyr at organisasjonen leder investeringsprosjektene, gir operativ støtte, gjennomfører tyngre vedlikehold og sørger for forsvarlig avhending av materiellet.

Forsvarets logistikkorganisasjon har også ansvar for forsyningstjenesten i Forsvaret, det vil si lagring og utlevering av materiell til brukerne. I tillegg kommer transport av personell og gods og teknologisk rådgivning. Til sammen yter organisasjonen et bredt spekter av tjenester.

Forsvarets logistikkorganisasjon forvalter rundt 15 milliarder av forsvarsbudsjettet, fordelt på investeringer, drift og personell.

Organisasjonen har ansvaret for innkjøp av forsvarsmateriell, alt fra personlig utstyr til fregatter. I alt teller investeringsporteføljen om lag 250 prosjekter, og i tillegg kommer i overkant av 300 rammeavtaler.

 
Selv om du mangler militær grad kan du være den vi leter etter. 2000 av de ansatte i Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) er sivile. FLO er en kompetansebedrift hvor det blant annet jobber ingeniører, jurister, økonomer og teknisk personell.

Firmaet på sosiale medier

Facebook Twitter Google+